Žaneta Danielová

Žaneta Danielová

Kontrola kvality úklidu

  • Pravidelná kontrola kvality
  • Reporting a komunikace s klientem
  • Motivace zaměstnanců

Žaneta pravidelně prochází pracoviště, z kterých vytváří reporty pro klienta. Komunikuje i se zaměstnanci, které vede ke kvalitním výsledkům. 

Mezi její silné stránky patří velká empatie a milé jednání.

Rolovat nahoru