Personální worshop

Rozrůstáme se a je nutné si ujasnit postupy s klienty...aby jste byly s naší prací neustále spokojeni je potřeba jít stále dopředu!

Pod vedením školitelky Šárky Hradské, se kterou spolupracujeme - začínáme nastavovat nové modely komunikace a toků dokumentů ve firmě...

Bylo to moc příjemné a účelné sezení...Díky všem zúčastněným.

MM