Vyjádření skupiny ČEZ a.s. k práci ČISTĚ CZ

Děkujeme za vyjádření k naší práci:

  • skupině ČEZ a.s.
  • a nejmenované domácnosti

Toto nás a naše pracovníky motivuje ještě k lepší práci a hlavně pozitivnímu přístupu, který je z našich pracovníků cítit...DĚKUJEME